Pliki

Dokumenty do ściągnięcia

 

- deklaracje zgodności w formacie PDF:

 

manometry (modele 111, 113, 311)

Deklaracje zgodności nie mają daty ważności. Aktualizowane są tylko w chwili wprowadzenie istotnych, z punktu widzenia dyrektyw/norm itp. zmian w produkcie lub zmiany jednostki certyfikującej (ostatni powód aktualizacji).

- świadectwa jakości zdrowotnej PZH w formacie pdf:

 

czujki ze stali kwasoodpornej do termometrów serii DT oraz ST